Pracując wtedy jako nauczyciel Przysposobienia Obronnego, w magazynku uzbrojenia mojej pracowni przedmiotowej poza egzemplarzami ostrej broni palnej i amunicji posiadałem kilka przyrządów do mierzenia radiacji. Może nie tak dokładnych, jak dzisiejsze, jednak nie kłamiących jak ówczesne władze PRL. Użyłem ich. […]

Czytaj dalej →