O mnie

Nazywam się Stanisław Zielonka. Języka rosyjskiego uczyłem się począwszy od szkoły podstawowej – poznawałem go przez wiele lat.

W Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu języki obce już były moją pasją. Studia ukończyłem na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (wcześniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna), z pierwszą lokatą, w 1975 roku.

W trakcie studiów pracowałem jako nauczyciel rosyjskiego w Szkole Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie.

Po uzyskaniu tytułu magistra zostałem zatrudniony w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach. W mieście tym, w różnych latach, pracowałem w:

  • Zespole Szkół zawodowych Nr 2,
  • Zespole Szkół Zawodowych Nr 3,
  • Zespole Szkół Medycznych,
  • I i II Liceach Ogólnokształcących.

Byłem wizytatorem, starszym wizytatorem oraz inspektorem oświaty: Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach, Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Starachowicach i Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock.

Byłem również lektorem języka rosyjskiego w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu.

Przez dwadzieścia dwa lata, rokrocznie (czasami parokrotnie w tym samym roku) przebywałem na terenie ówczesnego ZSRR. Później, po rozpadzie Związku Radzieckiego, dane mi było wielokrotnie przebywać na terenie: Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy. Białorusi. W żadnej sytuacji, ani razu, nie zostałem rozpoznany, że jestem obcokrajowcem, Polakiem.

Język rosyjski był i jest moim życiem. Od początku mojej pracy zawodowej zajmuję się tłumaczeniami i w tym zakresie udało mi się już zdobyć szerokie doświadczenie. Oprócz wielu tłumaczeń pisemnych uczestniczyłem w różnych projektach wymagających obecności tłumacza ustnego (symultanicznego i konsekutywnego). Od szeregu lat pracuję jako tłumacz rosyjskiego oraz ukraińskiego podczas regularnych wizyt delegacji z miasta Bar w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Miałem wiele okazji odczuć niezapomniane wrażenia i przeżycia zawodowe. Dzięki tego typu pracy udało mi się zawrzeć wiele przyjaźni i doświadczyć wielu wspaniałych doznań. Niektóre kontakty trwają do dzisiaj i owocują bardzo częstymi spotkaniami.

Na stałe mieszkam i świadczę usługi na terenie Starachowic oraz powiatu. Każdorazowo jestem dyspozycyjny na terenie całej Polski jak też za granicą.

A teraz to najważniejsze – moja pasja: uwielbiam tłumaczyć!