Prywatność

Ochrona bezpieczeństwa i Twoich danych osobowych jest dla mnie bardzo ważna (Stanisław Zielonka – „S.Z.”). Dlatego też moja działalność jest prowadzona w zgodzie z obowiązującym prawem. Mam nadzieję, że zasady przedstawione poniżej pomogą zrozumieć, jakie dane mogą być gromadzone, jak je wykorzystuję i chronię oraz komu mogą być udostępniane.

Dane osobowe

Poprzez niniejszą stronę internetową, S.Z. nie gromadzi żadnych danych o Twojej osobie (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), chyba że dobrowolnie zdecydujesz się je podać (np. podczas rejestracji, podczas wysyłania wiadomości z formularza kontaktowego), odpowiednio stanowiąc Twoją zgodę, lub o ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze w zakresie ochrony danych osobowych.

Cel użytkowania

Kiedy podajesz Twoje dane osobowe, zazwyczaj używane są one w celu odpowiedzi na zapytanie, realizację zamówienia. Ponadto, aby utrzymać relację z Tobą: dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane, aby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby. Nie sprzedaję ani w inny sposób nie oferuję Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Ograniczenia

S.Z. będzie gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe dostarczone przez Ciebie online tylko dla celów wskazanych przez Ciebie, chyba że ujawnienie:

  • jest wykorzystaniem danych osobowych do dodatkowego celu, który jest bezpośrednio związany z pierwotnym przeznaczeniem, dla którego dane osobowe zostały zebrane;
  • jest konieczne do przygotowania, negocjowania i realizacji umowy z Tobą;
  • jest wymagane przepisami prawa lub właściwych organów rządowych lub sądowych;
  • jest niezbędne do wystosowania lub zabezpieczenia prawnego roszczenia bądź obrony;
  • jest konieczne, aby zapobiec oszustwom i innym nielegalnym działaniom, takich jak umyślne ataki na nasze systemy informatyczne.

Komunikacja bądź dane dotyczące wykorzystania

Poprzez korzystanie z usług telekomunikacyjnych w celu dostępu do niniejszej witryny internetowej, dane telekomunikacyjne (np. adres protokołu internetowego – IP) lub dane wykorzystania (np. informacje na początku, zakończeniu i podczas trwania każdego udostępnienia stron oraz informacje na temat usług telekomunikacyjnych, przez które uzyskano dostęp) są generowane automatycznie i mogłyby odnosić się pośrednio do danych osobowych. Dane te są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w stopniu uznawanym za konieczny, zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem.

Dane nieosobowe gromadzone automatycznie

Po uzyskaniu dostępu do niniejszej witryny, dane nieosobowe (np. rodzaj przeglądarki internetowej oraz używanego systemu operacyjnego, nazwa domeny strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie, liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie, przeglądane strony) mogą być gromadzone automatycznie (tzn. nie w drodze rejestracji). Dane te mogą być wykorzystywane w celu monitorowania atrakcyjności witryny i doskonalenia jej jakości i treści.

„Ciasteczka”/„Cookies” – informacje przechowywane automatycznie na Twoim komputerze

Podczas przeglądania niniejszej witryny internetowej, na Państwa komputerze mogą być przechowywane pewne dane w postaci pliku „cookie”, aby automatycznie rozpoznawać ten komputer przy następnej wizycie. Ciasteczka mogą być pożyteczne na wiele sposobów, na przykład pozwalać na dostosowanie witryny internetowej w celu lepszego dopasowania jej dla Ciebie lub przechowywać hasła, aby uniknąć konieczności ponownego wprowadzania go za każdym razem. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies, prosimy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową, usunąć wszystkie pliki cookie z dysku twardego komputera, zablokować wszystkie pliki cookie lub włączyć funkcję ostrzeżeń przed zapisaniem pliku cookie.

Dzieci

S.Z. nie będzie świadomie gromadzić danych osobowych od dzieci bez zgody rodziców jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Dane osobowe dziecka mogą być wykorzystywane i ujawniane, w zakresie dozwolonym przez prawo, by uzyskać zgodę rodziców zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami lub w celu ochrony dziecka. Definicja „dziecko” lub „dzieci” powinna uwzględniać obowiązujące przepisy, jak również krajowe i regionalne, zwyczaje kulturowe.

Bezpieczeństwo

Aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianą oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, S.Z. stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza witryna internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. S.Z. nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub treść innych witryn internetowych.

Pytania i komentarze

S.Z będzie reagować na uzasadnione wnioski do przeglądu Państwa danych osobowych oraz ich korekty, zmiany lub usunięcia wszelkich nieścisłości. Wraz z rozwojem Internetu i modyfikacji przepisów, polityka prywatności, ochrona danych również może ulegać zmianom. Będą one umieszczane w Polityce Prywatności na niniejszej witrynie. Prosimy sprawdzać ją regularnie.

E-mail: kontakt@rosyjski-tlumacz.pl